PRIVACYVERKLARING

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wijzen we op de gegevens die we als club van onze leden bijhouden, waarom we dat doen en de rechten van de leden.

Iedereen heeft bij zijn/haar inschrijving volgende gegevens doorgemaild: voornaam, naam, adres, rijksregisternummer, mailadres(sen) en telefoonnummer (gsm en/of vast).

Die gegevens hebben we nodig voor de inschrijving (met inbegrip van verzekering) bij de Vlaamse Wielrijdersbond. Voor het rijksregisternummer is een speciale toestemming nodig. De bond heeft die. De secretaris van De Trappers verzorgt de invoer van de gegevens in de databank van de bond. Hij kan wijzigingen aanbrengen tot het rijksregister ingebracht is. Daarna moeten wijzigingen aan de bond zelf gevraagd worden. Het bestuur heeft toegang tot de gegevens van De Trappers in de databank van de bond: voornaam, naam, adres, rijksregisternummer, mailadres(sen), telefoonnummer(s), nationaliteit, geslacht, invaliditeit (ja of neen), lidnummer bond, barcode bond, rekeningnummer en namen van de gezinsleden.

Het bestuur gebruikt de gegevens eveneens om de leden op de hoogte te houden van de clubactiviteiten, verjaardagskaartjes te versturen en in andere gevallen te contacteren wanneer dit nodig is.

Persoonsgegevens worden bijgehouden in de databank achter deze website. Enkel de bestuursleden hebben toegang. Op dezelfde plaatsen bewaren we eveneens de gegevens van oud-leden. Dit laatste gebeurt omdat sommigen na verloop van tijd opnieuw lid worden en omdat we oud-leden van sommige activiteiten op de hoogte willen houden.

De secretaris houdt een lijst bij met daarin het aantal jaren van lidmaatschap van alle leden van De Trappers. Dit gebeurt eveneens in de databank achter de website.

Het bestuur maakt per jaar een lijst van wie zijn lidgeld betaalde. Op die lijst staan naast naam en voornaam ook het rekeningnummer. Deze lijst wordt niet langer dan het seizoen bijgehouden.

Tot slot archiveren de twee erfgoedverantwoordelijken van De Trappers jaarlijks de ledenlijst in het clubarchief. Enkel zij hebben toegang tot dit archief. De gearchiveerde ledenlijst bevat volgende gegevens: naam, voornaam en adres.

Iedereen heeft het recht om zijn/haar gegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kan op aanvraag bij de voorzitter.

Af en toe plaatsen we foto's van onze activiteiten op de website www.dedudzeelsetrappers.be en de gesloten Facebookgroep van de club. De leden hebben hier expliciet toestemming voor gegeven.